Mapping Modernity

19. Heat Gradient

25 oktober 2023

Klimaatverandering in beeld gebracht

Het weer is veranderlijk, het klimaat lijkt stabiel. Het klimaat kent alleen trage schommelingen, van ijstijden tot tropische perioden. Het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen verstoort het natuurlijke verloop hiervan. Sinds de industriële revolutie verandert het patroon van een lokaal, incidenteel heet jaar naar globale opwarming. De tekst links constateert dat sinds men begonnen is met metingen de tien warmste jaren van na 2004 zijn. Krijgen we dit nog onder controle?

J. Cheshire, O. Uberti, Heat Gradient, year on year the world is warming, Dublin 2021, in: Atlas of the Invisible maps & Graphics that will change how you see the World, pag. 158. Coll. S/T P.449, 25,5 x 40 cm.