Mapping Modernity

11. Oostkust van Sumatra

23 oktober 2023

Koelieplantages op Sumatra’s Oostkust

Westerse ondernemers weten na 1870 uitgebreide landbouwconcessies op de Oostkust van Sumatra te verkrijgen, met name voor tabak- en rubberplantages (oranje en groen). Mettertijd zorgen die voor 20% van de export van Nederlands-Indië. De hoge dividenden voor Nederlandse aandeelhouders in deze koelieplantages betaalt Oost-Sumatra in mensenlevens.

H. Dentz & W.A. Janssen, Overzichtskaart van het cultuurgebied Oostkust van Sumatra en Oost-Atjeh, uit: Cultuurkaarten van Sumatra’s Oostkust, Amsterdam/Medan 1920. Coll. S/T K.371, 95,5 x 218 cm.