Mapping Modernity

3. Zendings-prentenkaart

23 oktober 2023

Zendingsprentenkaart

Zendingskaarten, die midden 19e eeuw hun hoogtepunt beleven, spelen een prominente rol bij het verwerven van (financiële) steun voor de wereldwijde verbreiding van het evangelie. Tot laat in die eeuw concentreert het zendelingswerk zich op de koloniën. De christelijke zending bevordert echter ook de bevrijding van zwarten uit de slavernij.

P. Trap, Zendings Prentenkaart, Rotterdam 1863. UBL, COLLBN 054-16-017, 50 x 70 cm.