Mapping Modernity

1. Moral and Political Chart

31 oktober 2023

Van wilden naar verlichten

Deze morele en politieke kaart wordt vana 1821 vaak herdrukt, ook in de School Atlas van Woodbridge en de niet genoemdecoauteur Emma Willard. De atlas verbeeldt geografisch voor schoolkinderen en het grote publiek Westerse superioriteit door een moderne benadering van het beschavingsproces. De ontwikkeling van wilden, via barbaren, halfbeschaafden en beschaafden naar verlichten verloopt visueel van donkergrijs naar stralend licht. Alle Amerikaanse indianenstammen worden afgebeeld als wilden, behalve de barbaarse Pueblo-indianen. Niet de regeringsvorm (gedefinieerd van stamhoofd tot republiek, met Nederland als constitutionele monarchie), maar het christendom bepaalt in hoge mate de beschaving. Grote delen van Azië en bijna de hele ‘mohammedaanse’ wereld zijn slechts half-beschaafd. Het christelijke Haïti van de ‘vrije Afrikanen’ wordt als beschaafd getekend, terwijl het nog niet gekoloniseerde ‘heidense’ Sub-Sahara-Afrika als barbaars wordt gezien.

W. C. Woodbridge, Moral and Political Chart of the inhabituated World, in: Modern Atlas on a new plan, to accompany the system of Universal Geography, sixth edition, Hartford 1835. Coll. S/T D.33, 30,5 x 48,5 cm.