Mapping Modernity

12. Kaartje van Java

23 oktober 2023

Opmaat tot ‘Politionele Actie’

Na de capitulatie van Japan roept Soekarno op 17 augustus 1945 de Republik Indonesia uit. Nederland erkent de Republik niet en wil hoogstens een federale staatsvorm onder de Kroon invoeren. Dit kaartje van maart 1947 verschijnt tijdens de opmaat tot de eerste ‘politionele actie’ die culmineert in talrijke oorlogsmisdaden. In de gearceerde gebieden domineert de Republik Indonesia.

Legervoorlichtingsdienst. Bureau Indië, (Kaartje van Java), Bijlage Indisch Weekoverzicht nr. 7, ’s-Gravenhage 1947. Coll. S/T W.4.157, 23,5 x 62 cm.