Mapping Modernity

4. Kust van Guinea

23 oktober 2023

Kaart van de Nederlandse Goudkust

Na de inname van het Guinese fort St. George Del Mina in 1637 groeit het fort uit tot de Nederlandse Goudkust. Met haar factorijen wordt deze vesting het centrum van de West-Indische Compagnie (WIC) voor de slavenhandel via Curaçao. In 1871 verkoopt Nederland het gebied aan het ook op die kust actieve Groot-Brittannië.

Js. Van den Bosch, Kaart van de Goud-Kust of Kust van Guinea, ’s Gravenhage en Amsterdam 1818, uit: Atlas der overzeesche bezittingen van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. Coll. S/T U.6j.1, 45 x 58 cm.