Mapping Modernity

24. Coca-cola

31 oktober 2023

Coca-Cola verovert de wereld

Boris Artzybasheff staat bekend om zijn surrealistische illustraties in populaire Amerikaanse tijdschriften. Deze tekening op het omslag van Time Magazine, waarop Coca-Cola een blije baby-wereldbol zijn fles geeft, hoort bij een artikel over de marketingstrategie waarmee deze ‘company’ de wereld wil veroveren. Coke bottelarijen reisden tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Amerikaanse legers mee om hun merk en smaak bij miljoenen argeloze consumenten onder de aandacht te brengen. De modelverkoper richt zich nu niet meer alleen op het behalen van winst. Voortaan gaat het erom dat hij als verkenner, diplomaat en filmster ineen nieuwe vrienden maakt met zijn product: “Een man voelt zich het best als hij anderen gelukkig maakt.” In mei 1950 worden er dagelijks zo’n 50 miljoen flesjes cola geconsumeerd. Dit pakkende voorbeeld onderstreept dat het moderne Amerikaanse imperialisme niet alleen een kapitalistisch systeem veronderstelt, maar evenzeer gebaseerd is op de verbreiding van de ‘American way of life’.

B. Artzybasheff, World & Friend, Love that piaster, that lira, that tickey, and that American way of life, in: Time Magazine May 15, 1950. Coll. S/T W.9.74, 28,5 x 21,5 cm.