Mapping Modernity

26. Onderdrukking en verzet

23 oktober 2023

Onderdrukking en verzet in Zuid-Afrika

Deze kaart komt uit de onderwijsmap ‘Dit is Apartheid’ van het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). Apartheid scheidt Bantoes, Kleurlingen, Aziaten en Blanken ruimtelijk en haar witte ‘baasskap’ dicteert rechten per ‘ras’. Zwarten in ‘blanke gebieden’ worden – zelfs als de grond al generaties in de familie is – verdreven naar tien Bantoestans (gearceerd plus inzetkaart). De racistische utopie van ‘gescheiden ontwikkeling’ werkt echter niet.

A. Karssen / Komitee Zuidelijk Afrika, Southern Africa, repression and resistance / onderdrukking en verzet, (Amsterdam) 1981. Coll. S/T W.6w.28, 45,5 x 70,5 cm.