Radical Austria | Everything is Architecture

Klima-zones

10 juni 2021
Artikel

Deze tekst van Bart Lootsma is afkomstig uit de catalogus van de tentoonstelling. Klik hier voor de volledige catalogus.

In 1972 publiceert de Club van Rome het rapport The Limits to Growth, waarmee duidelijk wordt dat de natuurlijke bronnen van de aarde eindig zijn. De oliecrisis van 1973 maakt de ernst van deze situatie nog duidelijker. In 1975 is de OPEC, de in Wenen gevestigde organisatie van olieproducerende landen, doelwit van een van de eerste grote terroristische aanslagen in Oostenrijk.

De oliecrisis en de milieuproblematiek leiden internationaal tot een herbezinning op de technologische fascinaties van de avant-gardes van de jaren zestig. Met name het collectief Haus-Rucker-Co reflecteert in soms zeer grote installaties op de consequenties van milieuvervuiling.

Haus-Rucker-Co, Protected Village, 1970. Met dank aan archief Haus-Rucker-Co.